Agenda Urbana 2030

AGENDA URBANA 2030

OBSERVATORI D'INDICADORS DE CIUTAT

 

L'Agenda Urbana Espanyola 2030, estableix un Decàleg d'Objectius Estratègics amb un total de 30 objectius específics i 291 línies d´actuació.

Això fa necessària la coordinació i la integració de totes les polítiques amb incidència sobre els fenòmens urbans i per tant ens porta a la digitalització necessària dels Plans d'Acció local i al correcte seguiment i control mitjançant l'anàlisi d'indicadors.

 

Quina solució ofereix DINAPSIS?

Dinapsis ha creat una aplicació web que facilita el treball dels tècnics municipals, dels responsables de serveis municipals i dels diferents actors implicats.

Permet identificar punts crítics del municipi on sigui recomanable plantejar accions de millora, digitalitzar el Pla d'Acció del municipi, fer el seguiment de grau d'avenç de les accions proposades i comprovar que les actuacions tenen un veritable impacte sobre la consecució dels objectius establerts mitjançant l'estudi de diferents indicadors.

Aquesta aplicació web ha estat dissenyada seguint l'estructura i les indicacions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Sol·licitud

d'assessorament gratuit


Principals Mòduls de la aplicació:

  • Vista general: quadre de comandament general de l'Agenda Urbana per objectiu estratègic i específic amb les actuacions establertes i els indicadors associats, per mesurar l'èxit de la implantació de cada acció al territori.
  • Pla de Acció: creació d'actuacions clau per al municipi, definint pressupostos, responsables i terminis, per a cada objectiu estratègic i específic prioritzat i cada indicador qualitatiu i quantitatiu escollit, com a indicadors de seguiment amb un objectiu numèric establert.
  • Observatori d'indicadors: facilita als tècnics i responsables de serveis municipals fer un seguiment dels indicadors seleccionats, bé per donar suport a actuacions en curs o per identificar punts crítics del municipi on sigui recomanable plantejar accions de millora.
MicrosoftTeams-image (3)

Quins avantatges aporta?

  • Quantificació dels efectes de les actuacions dels indicadors definits, actuant com a eina de suport per a la presa de decisions.
  • Disposar d’arguments objectius que justifiquin la priorització d’accions/projectes propis per a la sol·licitud d’ajuts de Fons Europeus.

MicrosoftTeams-image (4)-1
001_AGBAR_Imagen_Web_AgendaUrbana_Dinapsis_580x450px_CAT_B